За Нашата Компанија

Започнете да инвестирате со партнер на кој му верувате!


P2P.mk е едноставна и безбедна "peer to peer" платформа која што овозможува инвестирање во потрошувачки кредити.

  • Безбедно инвестирање
  • Месечен прилив
  • Едноставно за користење
  • Без провизија за исплата


Зошто да инвестирате?


Обезбедуваме сигурни и стабилни можности за инвестирање во потрошувачки кредити за значително зголемување на вашите приходи.
ДОСТАПНИ КРЕДИТИ


Дел од понудата на достапни кредити за инвестирање