ФД СН финансии
ФД СН финансии е финансиско друштво кое работи врз основа на Решение издадено од Министерството за финансии на Република Македонија бр.13-14385/4 од 14.12.2016 година и е регистриран администратор на лични податоци од Дирекцијата за заштита на лични податоци и имаме лиценца за: одобрување кредити и кредитни картички, издавање гаранции како и факторинг ФД Сн Финансии ДОО Битола е првата Финтек компанија во Битола, но исто така е и прва Финтек компанија во Македонија со домашен капитал која е главно фокусирана на одобрување и исплата на кредити, но исто така работиме и со издавање гаранции и факторинг. Нашиот проактивен пристап кон клиентите, квалитетот на услугата и брзината на одобрување и исплата несомнено се клучни фактори кои влијаат на Клиентите да се одлучат за нас.

ФД Кредо Кард
ФД Кредо Кард е финансиско друштво со седиште на ул.Костурски Херои бр. 47, Скопје, кое работи врз основа на Решение издадено од Министерството за финансии на Република Македонија бр.13-1370/1 од 10.02.2021 година. Финансиското друштво има лиценца за: одобрување на кредити, факторинг како и издавање на гаранции. ФД Кредо Кард ДОО Скопје е веќе етаблирана финтек компанија на домашниот пазар на финансиски услуги која брзо и експедитивно ги опслужува своите клиенти на најдобар можен начин преку најконкурентни и најевтини понуди кои ги задоволуваат потребите на крајните корисници. Покажаните резултати, успешната организација, како и иновациите кои ги воведуваат се доказ за нивниот кредибилитет и квалитет.

Следете нè на социјалните медиуми


Facebook Twitter Instagram Linkedin