Оригинатор

 

ФД СН финансии
ФД СН финансии е финансиско друштво кое работи врз основа на Решение издадено од Министерството за финансии на Република Македонија бр.13-14385/4 од 14.12.2016 година и е регистриран администратор на лични податоци од Дирекцијата за заштита на лични податоци и имаме лиценца за: одобрување кредити и кредитни картички, издавање гаранции како и факторинг ФД Сн Финансии ДОО Битола е првата Финтек компанија во Битола, но исто така е и прва Финтек компанија во Македонија со домашен капитал која е главно фокусирана на одобрување и исплата на кредити, но исто така работиме и со издавање гаранции и факторинг. Нашиот проактивен пристап кон клиентите, квалитетот на услугата и брзината на одобрување и исплата несомнено се клучни фактори кои влијаат на Клиентите да се одлучат за нас.

Следете нè на социјалните медиуми


Facebook Twitter Instagram Linkedin