За Нас

Првата македонска P2P платформа

p2p.mk e дел од првата “Crowdlending“ платформа Goldmen Capital во Македонија, која во последните неколку години бележи огромни успеси во полето на финансиско посредување. p2p.mk како P2P платформа овозможува инвестирање во потрошувачки кредити, обезбедени од кредитни компании (приматели на заем).

Инвестирај сега

Заработувај до 14% годишно од твоите инвестиции

p2p.mk е платформа на која што може да инвестираат и поединци и компании. За да инвестирате потребно е да се регистрирате со пополнување на краток формулар и да го проследите процесот на верификација.

Минималниот износ за инвестирање во еден заем e 3000 мкд.

Нема минимален износ за уплата.

Дипломиран економист, повеќегодишен професионален банкар, визионер во fintech и промотор на P2P секторот во Република Северна Македонија.
Поседување на повеќегодишно професионално искуство, постигнато со стабилен прогрес на работните позиции во рамките на Финансискиот и Банкарскиот сектор. Личност со големо искуство од областа на кредитната анализа, корпоративното банкарство, финансирање на трговијата, кредитирање на население и инвестициско советување.
Животна визија и мисија, имплеметација на технологијата во финансискиот сектор, P2P да биде задолжителна алатка во секојдневниот начин на живеење на секој поединец.
p2p.mk дава одлични иновативни решенија во услови на инфлација.
Со p2p.mk паметното инвестирање има своја примена.

Сигурност и Стабилност


p2p.mk е сигурна и стабилна "peer to peer" платформа каде што може да инвестирате во потрошувачки кредити.
Кај p2p.mk како заемопримачи се јавуваат кредитни друштва кои даваат поголема безбедност кај инвеститорите. Овие друштва нудат „Buyback guarantee“ со која всушност нудат откупување на кредитите од инвеститорите доколку сопственикот на кредитот не им платил рата од 60 денови. Оваа гаранција ја прави p2p.mk доста сигурен и стабилен модел за инвестирање, следејќи ги светските трендови каде како инвеститори почнуваат да се јавуваат инвестициски фондови, банки, пензиски фондови и разни хеч фондови.