Новости - P2P.mk

Новости

September 5, 2022

Сигурно и профитабилно инвестирање со “Buyback guarantee”

Забрзаната еволуција на p2p платформите во голема мера се должи на сигурноста и безбедноста на ваквиот тип на инвестиции. Со развивањето на ваквите платформи, се појави […]
August 25, 2022

Глобални трендови на индустријата за P2P позајмување

Платформите за P2P позајмување сe во подем и го задржуваат најголемиот пазарен удел од глобалниот пазар за заеми, поради бројни предности како: побрзо одобрување и исплати, […]
July 28, 2022

Инвестирајте во првата P2P онлајн платформа во Македонија

Р2Р позајмување (eng. peer-to-peer lending) може да се дефинира како директно финансирање помеѓу поединци без никакво посредување на финансиски институции (банки, факторинг друштва и сл). Посредник […]