fbpx
јануари 12, 2023

P2P платформите – Иднината на инвестирањето

Во време кога економијата која се бори со висока инфлација и зголемување на каматните стапки, многу инвеститори се принудени да ги променат своите инвестициски стратегии. Создавањето […]
јануари 12, 2023

Автоматизирајте ги вашите инвестиции со “Auto Invest”

“Auto Invest” е алатка која овозможува автоматизација на инвестициите. Оваа опција овозможува инвеститорот да ги постави критериумите за инвестирање и секогаш кога ќе има достапен кредит […]
јануари 12, 2023

Сигурно и профитабилно инвестирање со “Buyback guarantee”

Забрзаната еволуција на p2p платформите во голема мера се должи на сигурноста и безбедноста на ваквиот тип на инвестиции. Со развивањето на ваквите платформи, се појави […]
јануари 12, 2023

Глобални трендови на индустријата за P2P позајмување

Платформите за P2P позајмување сe во подем и го задржуваат најголемиот пазарен удел од глобалниот пазар за заеми, поради бројни предности како: побрзо одобрување и исплати, […]
ноември 20, 2017

Инвестирајте во првата P2P онлајн платформа во Македонија

Р2Р позајмување (eng. peer-to-peer lending) може да се дефинира како директно финансирање помеѓу поединци без никакво посредување на финансиски институции (банки, факторинг друштва и сл). Посредник […]